Vijfenzestig jaar jong

In 2019 vierde de vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers haar 65 jarig bestaan, het bewijs dat zegels geven en sparen nog steeds aantrekkelijk is voor de winkelier en de consument. Het sparen van bloemenzegels is hiermee waarschijnlijk zelfs een van de langst bestaande spaaracties van Nederland. 

Het uitdelen van spaarzegels in Aalsmeer startte in de eerste helft van de jaren vijftig op initiatief van de winkeliersvereniging ‘Winkelstand in Bloemenland’. In 1954 werd de spaaractie ondergebracht in de Vereniging van Bloemenzegelwinkeliers Aalsmeer. Voortrekkers waren plaatselijk bekende winkeliers als Van der Schilden, Kraan, Sparnaaij, Bakker en De Boer.

 

De zogenaamde bloemenzegels werden al snel populair onder de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Voor elke uitgegeven gulden ontvingen klanten destijds één zegel. Een vol opplakvel bestond uit 120 zegels en was bij inlevering één gulden waard. De zegels moesten in die tijd nog van lijm worden voorzien om ze plakbaar te maken. In de lokale kranten werd dan ook medegedeeld dat “opplakvellen, die nog nat zijn, niet aangenomen kunnen worden”.

 

Een ander gegeven uit die eerste jaren is dat de opplakvellen aanvankelijk alleen “periodiek” konden worden ingeleverd. Spaarders kregen er dan geen korting voor terug, maar geschenken, zoals “een karpet, een bedstel, een radio of een keukenuitzet”. Later besloot men over te gaan op waardebonnen. 

 

Het principe is in al die jaren echter hetzelfde gebleven: zegels sparen. Ook na vijfenzestig jaar zijn de bloemenzegels onverminderd populair. Sterker nog, ieder jaar worden er meer volle spaarkaarten ingeleverd.